Klassidevahelise võistluse võitjad

Märjamaa alevijooks linnajooks jooksuvõistlus Märjamaa Valla Spordikeskus

Märjamaa 39. alevijooksul toimus võistlus Märjamaa valla koolide klasside vahel kõige suurema esindatusega klassi auhinnale. Kokku oli võimalik võita 500€ klassi ühisürituse korraldamiseks. 

Võitjaks osutusid: 

  • kõige suurema osalejate arvuga klass – Märjamaa Gümnaasiumi 3A (14 osalejat, 70% klassist esindatud)
  • kõige suurema osalusprotsendiga klass – Valgu Põhikooli 1. klass (2 osalejat, 100% esindatus)