Meist

Märjamaa valla spordikeskus
Märjamaa valla spordikeskus

Märjamaa valla spordielu juhtimist, spordiobjektide ja rajatiste haldamist ja arendamist ning uute spordiobjektide rajamist koordineerib Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega loodud sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus.

Vastavalt põhikirjale on sihtasutuse tegevusteks:

 • noortespordi, koolispordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine;
 • aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine;
 • Märjamaa valla territooriumil staadionite ja terviseradade arendamine, rajamine ja haldamine;
 • sihtasutuse omandisse antud hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumide efektiivne majandamine ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite sihipärane kasutamine;
 • Sihtasutuse omandis oleva vara kasutamise võimaldamine lasteaedadele, koolidele ja vabaühendustele spordi-, kultuuri- ja vaba aja tegevuse läbiviimiseks;
 • sporditeenuste osutamine, spordi- ja tulundusürituste korraldamine;
 • kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;
 • spordirajatiste materiaalse baasi parendamine;
 • majandustegevuseks rahaliste vahendite hankimine (sh projektide kirjutamine ja elluviimine, vara väljarentimine);
 • sihtasutuse tegevusega seotud projektidele sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine;
 • oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutuse ja äriettevõtete, kohalike omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute kaasamine.