Teenused

Tutvu Märjamaa spordihoones pakutavate teenustega

Meie pakutavad võimalused

Märjamaa spordihoone võimaldab korraldada nii suuremaid kui ka väiksemaid üritusi.
Vaata lähemalt
Vaata lähemalt
Tutvu ka meie

Järta tervisepordikeskusega

Modern yoga consists of a range of techniques including asanas (postures) and meditation derived from some of the philosophies, teachings and practices of the Yoga school, which is one of the six schools of traditional Hindu philosophies, and organised into a wide variety of schools and denominations. It has been described by Elizabeth de Michelis as having four types, namely: Modern Psych osomatic Yoga, as in The Yoga Institute.

Slice 1