Valitsus leevendas sportimist puudutavaid piiranguid alates 11.jaanuarist

8. jaan. 2021

Lühidalt refereering valitsuse tänasest otsusest (kehtib kõigis Eesti maakondades v.a. Harjumaa ja Ida-Virumaa):

Huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö, sportimine ning treenimine

Välitingimustes tohib nimetatud tegevustest osa võtta mitte rohkem kui 25 inimest rühmas, sealhulgas treener või juhendaja. Tegevust läbi viies tuleb arvestada, et üks rühm ei tohi kokku puutuda teiste rühmadega.

Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Ruumi täitumus ei tohi olla suurem kui 50 protsenti. Siseruumides tuleb kanda maski, välja arvatud kuni 12-aastased lapsed või siis, kui see on tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu vastunäidustatud.

Nii sise- kui välitingimustes tegevuste korraldamisel peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid ning järgida tuleb terviseameti desinfitseerimisnõudeid.

Vaata täpsemalt: https://valitsus.ee/uudised/valitsus-kiitis-heaks-hariduselu-huviharidust-taiendopet-noorsootood-ja-sporti-puudutava