Noorsportlaste terviseuuringute läbiviimine Raplamaa Haiglas

Noorsportlaste tervisekontroll Raplamaa Haiglas

SA Raplamaa Haigla korraldab 27.augustil ja 31.august 2021 noorsportlaste terviseuuringud.

Vajalik on eelregistreerimine telefonil 4844050.

Sihtrühma kuuluvate noorsportlaste terviseuuringuid rahastab Eesti Haigekassa.

Noorsportlaste terviseuuringute sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a.) noored, kes treenivad regulaarselt (sh võistlevad) vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele.

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase tervislikust seisundist. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugiliikumissüsteemi kahjustused) või ka äkksurm.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu eesmärgiks on:

• laste ja noorte nõustamine tervislike eluviiside, sh liikumisaktiivsuse ja toitumise osas ning lastevanemat informeerimine lapse tervislikust seisundist

• varjatult ja ilma oluliste sümptomiteta kulgevate eluohtlike ja/või puudeid põhjustavate seisundite väljaselgitamine,

• haigus – ja traumaeelsete seisundite avastamine,

• kehalist võimekust mõjutavate ning sageli esinevate kerge kuluga haiguste avastamine,

• vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,

• ülekoormuse ennetamine,

• nõustamine spordialade-ja treeningkoormuste sobivuse suhtes,

• tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

Loe lisa