Liikumisaasta 2023

Aasta 2023 on kuulutatud liikumisaastaks. 

Liikumisaasta eesmärk on tekitada ühiskonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu ning seeläbi suurendada regulaarse liikumisharrastusega tegelejate arvu Eestis. Põhitähelepanu plaanime pöörata mitteaktiivsetele inimestele, eelkõige lastele, noortele, peredele ning kesk- ja vanemaealistele. Liikumisaasta tegevuste kavandamisel püüame jätta sõnad „sport“ ja „võistlus“ tagaplaanile ning soovime näidata, et liikuda tuleks eelkõige hea enesetunde ning tervise nimel.

Liikumisaasta sõnumi levitamisel ja tegevuste elluviimisel näeme rolli nii neil institutsioonidel, kes juba täna liikumisharrastuse valdkonnas toimetavad, kui ka nendel, kes saavad inimese igapäevaelu valikuid laiemalt mõjutada ja kujundada: mittetulundusühingud, spordiklubid, spordi(ala)liidud, (spordi)ürituste korraldajad, lasteaiad, koolid, tööandjad, kohalikud omavalitsused, külaseltsid, kogukonnakeskused, ajakirjandus jne.

Meil kõigil on oma roll liikumiskultuuri kujundamisel läbi isikliku eeskuju ja/või liikumist ja tervislikke eluviise toetava keskkonna loomise ning mõtteviisi soodustamise. Liikumisaasta on hea võimalus selleks, et seada nii individuaalsel kui ka institutsionaalsel tasandil eesmärk viia ellu üks väike liikumisega seotud muutus. Liikumispööre on vajalik ja võimalik!