Klassidevaheline võistlus alevijooksul

Märjamaa alevijooks linnajooks jooksuvõistlus Märjamaa Valla Spordikeskus
VÕISTLUS KÕIGE SUUREMA ESINDATUSEGA KLASSI AUHINNALE
AUHINNAFOND 500€
  • Kõige suurema osalejate arvuga klass võidab klassiekskursiooni või -ürituse korraldamiseks 350€
  • Kõige suurema osalusprotsendiga klass võidab klassiekskursiooni või -ürituse korraldamiseks 150€

Pane tähele, et võimalus auhinda võita on nii nendel klassidel, kus on palju õpilasi (suurima osalejate arvuga klassi kategooria) kui ka väikeklassidel (suurima osalusprotsendiga klassi kategooria)! 

SELLEKS, ET VÕISTLUSEL OSALEDA…
  1. Registreerige klass võistluse vormil: https://forms.gle/DvT2FkLebTfn2NFF8

  2. Registreerige oma klassist kõik alevijooksul osalejad Märjamaa Valla Spordikeskuse kodulehel www.marjamaaspordikeskus.ee või Märjamaa spordihoone administraatori juures

  3. Olge 17. septembril Alevijooksul kohal ja nautige sportimist! 

Lõpptulemuse väljaselgitamisel lähevad arvesse ainult distantsi läbinud õpilased!

Kui mitmes klassis on võrdne arv jooksu lõpetanuid, siis arvestatakse iga klassi puhul osalejate keskmine ajaline tulemus.

Võitjad kuulutatakse välja Spordinädalal ajavahemikus 23.-30. september Märjamaa Valla Spordikeskuse kodulehel!