Varbola MTB XCO (MTB kross) Märjamaa Valla MV 14.07

7. juuli 2020

Varbola MTB XCO (MTB kross) Märjamaa Valla MV- Varbola linnus Märjamaa Vald 14.07

Juhend

 1. Koht ja ajakava
  1.1. Koht: Võistluslinnak asub Rapla MK, Märjamaa vald, Varbola linnuse alumises parklas
  Parkimine: Varbola linnuse parklas.
  1.2 Ajakava: Registreerimine: 17:00 – 17.50
  1.2.1 M/N 10 start : 18:00
  1.2.2. M/N 12 ja N 14
  1.2.3 M 14, N/M16, N18
  1.2.4 N, NV1 ja NV2
  1.2.5 M18, M, MV1, MV2, MV3 Start : 18.30
 2. Osalejad
  2.1. Osa võivad võtta kõik soovijad, olenemata elu‐, töö‐ või õppimise kohast.
  2.2. Võistlejad peavad teadvustama end riskidest, mis kaasnevad jalgrattaspordiga, vastutavad oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osalevad täielikult omal riisikol ning on kohustatud täitma käesoleva juhendi nõudeid.
  2.3. Võistlejad peavad veenduma, et osalevad tehniliselt korras jalgrattaga.
  2.4. Kiivri kandmine võistluste ajal on kohustuslik.
  2.5. Avatud liiklusega trassidel peavad võistlejad täitma liiklusseadust, juhinduma liiklusmärkidest, korraldaja poolt paigaldatud tähistusest ja liikluskorraldajate suunistest.
 3. Vanuseklassid ja võistlusdistantsid
  3.1. Arvestust peetakse tüdrukute/poiste(meeste/naiste)seas eraldi alljärgnevalt:
  Meeste rada 4,3km PUNASED NOOLED
  Naiste rada 3,4km KOLLASED NOOLED
  Noorte rada 3,0km ROHELISED NOOLED
  M10 ja N10 ‐2010 ja hiljem sündinud, ‐ 0,9km (1 ring) Varbola linnuse ees
  N12 ‐ 2008 ja 2009 sündinud, ‐ 3,0km (1 ring)
  M12 ‐2008 ja 2009 sündinud, ‐ 3,0km (1 ring)
  N14 – 2006 ja 2007 sündinud, ‐3,0km (1 ring)
  M14‐ 2006 ja 2007 sündinud ‐ 8,6 km (2 ringi)
  M16 ja N16 ‐2004 ja 2005 sündinud, ‐ 8,6 ja 6,8km (2 ringi)
  N18 – 2002 ja 2003 sündinud, ‐ 6,8 km (2 ringi)
  M18 ‐ 2002 ja 2003 sündinud, ‐ 12,9km (3ringi)
  Meeste põhiklass ‐1981 ‐2001 sündinud ‐ 12,9km (3ringi)
  Naiste põhiklass ‐1985 ‐2001 sündinud, ‐ 10,2km (3 ringi)
  MV 1 – 1971 ‐ 1980 sündinud ‐ 12,9km (3ringi)
  NV 1 – 1976 ‐ 1984 sündinud. – 10,2km (3ringi)
  MV2 – 1961 ‐ 1970 sündinud. ‐ 12,9km (3ringi)
  NV 2 ‐ 1975 ja varem sündinud ‐ 10,2km (3 ringi)
  MV3 – 1960 ja varem sündinud ‐ 12,9km (3ringi)
  3.2. Märjamaa Valla meistrivõistluste arvestust peetakse kõigi Märjamaa vallaga seotud osalejate vahel, kes on sündinud, koolis või muus valla asutuses õppinud, töökohaga seotud või omab Märjamaa vallas kodu, kinnisvara või elavad siin esivanemad. Karikad saavad iga vanuseklassi võitja.
  3.3. Korraldajal on õigus lubada startida mitmel vanuseklassil korraga.
 4. Arvestus ja autasustamine
  4.1. Märjamaa Valla kolmikürituse arvestusse lähevad rattasõidu, Märjamaa Alevi jooksu ja Märjamaa MV ujumises etappide tulemused.
  4.1.1 Etapi punktiarvestus:
  1. koht 50 p.
  2. Koht 46 p.
  3. Koht 43 p.
  4. Koht 41 p.
  5. Koht 40 p.
  6. Koht 39 p. ja edasi iga järgmine koht ühe punkti võrra vähem.
   4.1.2 Sarja üldarvestuses autasustatakse vanuserühmade kolme parimat medali ja meenega.
   4.1.3. Rattaklubi KoMo autasustab igal etapil vanuseklasside parimaid KoMo diplomiga ja võimalusel esemelise auhinnaga
 5. Stardimaksud
  Stardimaks on 10 eurot põhiklassi ja veteranide klassi võistlejatele
  5.1. Võistlejad peavad lunastama KoMo hooajanumbri maksumusega 2 eurot. Numbrita võistlejat starti ei lubata.
 6. Korralduse muudatused
  Korraldajal on õigus muuta etappide toimumisaega, toimumiskohta distantside pikkust ja stardijärjekorda.
 7. Informatsioon
  Võistlus toimub SA Märjamaa Valla Spordikeskus ja Raplamaa Rattaklubi KOMO ühisüritusena.
  Juhendid ja info etapi toimumisest ning korraldajate kontaktidega avaldatakse SA Märjamaa Valla Spordikeskuse (https://www.marjamaaspordikeskus.ee/) ja Rapla
  Raplamaa Rattaklubi KoMo kodulehel (www.komo.ee)

Rajainfo: Avo Esnar, tel. 5035333; Muu info: Mart Tilk, tel. 56611206 ja Ain Täpsi, tel. 5094888

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on image-2-1024x174.png