Sihtasutusest

Märjamaa valla spordielu juhtimist, spordiobjektide ja rajatiste haldamist ja arendamist ning uute spordiobjektide rajamist koordineerib Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega loodud sihtasutus Märjamaa Valla Spordikeskus.

Vastavalt põhikirjale on sihtasutuse tegevusteks:

 • noortespordi, koolispordi, tervisespordi ja tippspordi arendamiseks vajalike tingimuste loomine;
 • aastaringselt mitmekülgsete sportimisvõimaluste loomine;
 • Märjamaa valla territooriumil staadionite ja terviseradade arendamine, rajamine ja haldamine;
 • sihtasutuse omandisse antud hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumide efektiivne majandamine ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite sihipärane kasutamine;
 • Sihtasutuse omandis oleva vara kasutamise võimaldamine lasteaedadele, koolidele ja vabaühendustele spordi-, kultuuri- ja vaba aja tegevuse läbiviimiseks;
 • sporditeenuste osutamine, spordi- ja tulundusürituste korraldamine;
 • kehakultuuri ja tervislike eluviiside propageerimine;
 • spordirajatiste materiaalse baasi parendamine;
 • majandustegevuseks rahaliste vahendite hankimine (sh projektide kirjutamine ja elluviimine, vara väljarentimine);
 • sihtasutuse tegevusega seotud projektidele sihtotstarbeliste toetuste ja eraldiste hankimine;
 • oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutuse ja äriettevõtete, kohalike omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ning eraisikute kaasamine.