Noorsportlaste vastuvõtt Raplamaa Haiglas

mai 21, 2020

SA Raplamaa Haigla alustab jälle noorsportlaste terviseuuringute teostamisega alates 16. juunist 2020.

Uuringule registreerimine telefonil 4844050.

Parimate soovidega, SA Raplamaa Haigla.

https://drive.google.com/file/d/1Z8vi5YQ4Vbj0TMrNzTFUa0q13o4_K52d/view?usp=sharing

Noorsportlase terviseuuring – Raplamaa Haigla

Noorsportlaste terviseuuringute läbiviimine Raplamaa Haiglas

SA Raplamaa Haigla alustab alates 16. juunist 2020 noorsportlaste terviseuuringutega. Vajalik on eelregistreerimine telefonil 4844050.

Sihtrühma kuuluvate noorsportlaste terviseuuringuid rahastab Eesti Haigekassa.

Noorsportlaste terviseuuringute sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a.) noored, kes treenivad regulaarselt (sh võistlevad) vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele.

Spordimeditsiiniline terviseuuring annab ülevaate noorsportlase tervislikust seisundist. Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida tõsised tervisekahjustused (näiteks südame-veresoonkonna või tugiliikumissüsteemi kahjustused) või ka äkksurm.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu eesmärgiks on:
• laste ja noorte nõustamine tervislike eluviiside, sh liikumisaktiivsuse ja toitumise osas ning
lastevanemat informeerimine lapse tervislikust seisundist
• varjatult ja ilma oluliste sümptomiteta kulgevate eluohtlike ja/või puudeid
põhjustavate seisundite väljaselgitamine,
• haigus – ja traumaeelsete seisundite avastamine,
• kehalist võimekust mõjutavate ning sageli esinevate kerge kuluga haiguste avastamine,
• vereringe riskifaktorite kindlakstegemine,
• ülekoormuse ennetamine,
• nõustamine spordialade-ja treeningkoormuste sobivuse suhtes,
• tervisliku seisundi ja vajadusel kehalise võimekuse hindamine.

Sportimist piiravate ajutiste või püsivate tervisehäirete korral antakse asjakohased suunised treeningkoormuste korrigeerimiseks, vajadusel suunatakse täiendavatele uuringutele, konsultatsioonidele või ravile.

Terviseuuring on soovitav läbida treeningute alustamisel ning seejärel vastavalt treeningkoormusele 6-9 akadeemilist tundi nädalas (sh võistlused) treenivate noorsportlaste tervisekontroll viiakse läbi igal 2.aastal ja 10 ja enam akadeemilist tundi nädalas (sh võistlused) treenivate noorsportlaste tervisekontroll viiakse läbi 1 kord aastas.

Vigastuste või muude terviseprobleemide tekkimisel treeningute käigus tuleks sportlasel pöörduda spordiarsti või perearsti vastuvõtule ära ootamata korralise terviseuuringu aega.

Seetõttu on äärmiselt oluline, et treeneril, lapsevanemal ja noorel endal oleks teada treeningutel käivate laste terviseprobleemid.


Mida peab teadma terviseuuringule tulles?
• Enne uuringule tulekut tuleb täita küsimustik, mille leiab Raplamaa Haigla kodulehelt ja samuti tuleb täita patsiendi tervisedeklaratsioon. Vastamisel peaksid vanemad noorsportlasi aitama või nooremate puhul küsimustiku ise täitma, sest laps või nooruk ei pruugi ise kõike oma tervisega seonduvat mäletada ja teada.

Spordimeditsiinilise terviseuuringu küsimustiku põhjal täpsustatakse antud vastuseid ning selgitatakse välja:
treeningkoormus antud perioodil;
kaebuste või sümptomite olemasolu koormuse ajal, mis võivad viidata organismi kohanemishäiretele kehalise koormusega;
krooniliste haiguste olemasolu;
• eelnevad traumad;
ravimite tarvitamine;
pärilike haiguste esinemine perekonnas.


• Uuringule tulles peaks ägedast haigusest olema möödas vähemalt paar nädalat.
• Uuringupäeval ei tohiks noor enne uuringut trennis käia ja raskest treeningust tuleks hoiduda ka päev varem, sest see segab tervisliku olukorra objektiivset hindamist.
• Noorsportlaste terviseuuringuteks ei ole saatekirja vaja.
• Baas- ja täiendavad uuringud (meditsiinilistel näidustustel) on noorsportlastele tasuta.
• Noorsportlane peab uuringule tulles kaasa võtma isikut tõendava dokumendi (nt ID-kaart, õpilaspilet, pass).
• Kaasa võtta eelmise terviseuuringu protokoll (olemasolu korral).

Kui terviseuuringu raames on plaanis koormustest, siis lisaks eespool kirjeldatule peaks noorsportlane:
• sööma 2-3 tundi enne uuringule minekut;
• tarvitama piisavalt vedelikku;
• mitte jooma uuringupäeval kohvi ega kanget teed, alkoholi ei tohi tarvitada ööpäeva jooksul enne uuringut.

Koormustestile tulles peavad sportlasel kaasas olema:
• spordiriided ja puhtad spordijalatsid;
• pesemisvahendid ja käterätik;
• jook (vesi, spordijook).

SA Raplamaa Haigla pakub noorsportlaste sihtrühma mittekuuluvatele sportlastele ka tasulisi spordimeditsiinilisi terviseuuringuid. Spordiarsti tasulisele vastuvõtule registreerimiseks helista telefonil 4844050.